Biologisk Tandpleje

Ved udøvelsen af “biologisk tandpleje” tilstræbes, at forebyggelse og behandling ikke skader hverken patienterne, tandlægerne eller tandplejepersonalet. Dette indebærer, at man ikke anvender giftige tungmetaller, som f.eks. kviksølv eller på anden måde skadelige stoffer og materialer.

Så vidt det er muligt anvendes ingen metaller eller porcelæner. Desuden bruges behandlingsmetoder, som er naturligt forebyggende.

Ved “biologisk tandpleje” tænkes “holistisk“, idet man tager konsekvensen af, at mundhulen med tænderne er en yderst vigtig del af hele kroppen og at påvirkninger eller skader her, kan medføre skader og derved symptomer andre steder i kroppen.

Kosmetisk tandpleje udføres ved pålimning af plast, så skæve tænder ændres i form og stilling og misfarvede tænder igen kan få en naturlig farve.

Enjoy this blog? Please spread the word :)