Ekstra krav til tandlægen ved udskiftning af kviksølvholdige amalgamfyldninger.

 1. Tandlægen skal have et grundigt kendskab til de kviksølvholdige amalgamfyldninger skadevirkninger, og vide at han kan påføre patienten alvorlig skade hvis ikke han følger nedenstående procedure.
 2. Tandlægen bør være ophørt med at anvende sølvamalgam.
 3. Tandlægen bør have effektiv ventilation i behandlingsrummet.
 4. Tandlægen bør give patienten kultabletter før og efter hvert besøg.
 5. Tandlægen bør anbefale patienten at tage én genstand alkohol før hver udboring af amalgam.
 6. Tandlægen bør udskifte amalgamfyldninger i den rækkefølge, som en strømmåling viser.
 7. Tandlægen må ikke efterlade selv det mindste stykke amalgam under plastfyldninger eller kroner.
 8. Tandlægen bør anbefale, at patienten gurgler mundhulen i ca. 1 minut med en EDTA-opløsning, straks efter udboring. Opløsningen må ikke synkes, men bortskaffes som kviksølvholdigt affald.
 9. Tandlægen bør anvende plast eller polycarbonater, og så vidt muligt undgå at erstatte amalgamfyldninger med andre metaller.
 10. Tandlægen skal beskytte patienten, sit personale og sig selv mod det udborede kviksølv, med kofferdam og/eller clean-up sug, næsemaske med luft eller ilt, kraftigt sug i munden og industrisug lige udenfor munden, samt åndingsværn beregnet til at tage kviksølvdampe.
 11. Tandlægen bør informere om det vigtige i, at man i forvejen indtager diverse vitaminer, mineraler og antioxidanter for at styrke immunforsvaret.
 12. Tandlægen bør følge de erfaringer der er, med at konsultationerne ikke bliver udført på samme ugedag af hensyn til det svækkede immunforsvar 7., 14., og 21. dagen.
 13. Tandlægen skal give patienten en grundig information om materialerne og de følgevirkninger, der kan opstå i begyndelsen, og patienten skal underskrive et ”informeret samtykke”.
 14. Tandlægen kan, for bedre at stille diagnosen, foretage kviksølvdampmåling af ind/udåndingsluft før og efter tygning af tyggegummi.
 15. Tandlægen kan foreslå fjernelse af rodbehandlet tand med efterfølgende udboring/rensning af hullet i kæbeknoglen.
 16. Tandlægen kan foreslå fjernelse af metal/porcelænskroner og broer. Det kan blive nødvendigt med behandling af metalsyndrom p.g.a. reaktion på metaller.
 17. Tandlægen bør følge patientens tilstand nøje og bistå med råd og vejleding undervejs.
 18. Tandlægen bør være i kontakt med eller tilbagemelde den evt. henvisende behandler.
 19. Tandlægen kan foreslå patienten c-vitamin drop samme dag som fjernelse af amalgamfyldninger.

 

Enjoy this blog? Please spread the word :)