KLASSISKE SYMPTOMER PÅ KRONISK KVIKSØLVFORGIFTNING

Somatiske:

Let blødende tandkød (gingivitis)

Løsnede tænder (parodontose)

Blister og sår i munden (after og leucoplacia oris)

Herpes på læber og kønsdele

Svampe på slimhinder (candida mv.)

Sår og hudeksemer (eks. psoriasis)

Metalsmag

Forøget spytmængde

Kronisk snue

Kæbehule/bihulebetændelser

Irriteret hals og slimhinder

Trykken i maven – oppustet mave

Utilpashed af sult

Appetitløshed

Diarre/forstoppelse

Uregelmæssig hjerterytme

Smerter i hjerteregionen

Forhøjet eller evt. for lavt blodtryk

Lav legemstemperatur

Kredsløbsforstyrrelser, specielt i hænder og fødder

Trætte muskler

Ledsmerter

Hyppige urinvejsinfektioner

Lille kviksølvudskillelse i urinen

Belastet immunforsvar

Allergi for mange fødevarer

Allergi for dentalmaterialer

Bliver ofte syge – har ingen modstandskraft

Mineral ubalance

Neurologiske:

Smerter, f.eks. i ansigt, nakke, ryg og ben

Muskelsitringer

Kramper

Lammelser

Hovedpine

Svimmelhed

Øjnene løber i vand

Synsforstyrrelser – nærsyn, tågesyn, tunnelsyn

Høreforstyrrelser – susen, klapren (tinnitus)

Spændinger i ansigts- og tyggemuskulaturen

Ischiaslignende smerter

Psykiske:

Træthed i alle grader – til ulidelig træthed

Nedsat intellektuel formåen

Manglende koncentrationsevne

Bliver let irritabel

Dårlig korttidshukommelse

Indre “ulyst” (beskrevet sådan af mange)

Trykken i hovedet

Svært ved at tåle kritik

Vanskelighed ved at se sammenhænge

Meget svært ved at prøve nyt i arbejdet

Rastløshed

Inaktivitet

Depression

Angst

Lav stresstolerance

Menneskeskyhed

Søvnløshed

Kviksølvforgiftning fejldiagnostiseres ofte som psykosomatiske lidelser af ukendt årsag og behandles symptomatisk eller slet ikke.

Eksempler:

Forhøjet blodtryk

Hjertelidelser

Epilepsi

Psykiske lidelser

Stress

Parkinsonisme (rystesyge)

Dissemineret sklerose

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Alzheimer’s sygdom

Fibromyalgia

Syns- og høreforstyrrelser

Kronisk bihulebetændelse og andre kroniske betændelser

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Diabetes mellitus (sukkersyge)

Allergier

Hudproblemer

Gigt

B12 vitaminmangel

Kroniske tyktarmslidelser (mb. crohn) mv.

Enjoy this blog? Please spread the word :)