Kviksølv – fri tandpleje.

Ved udøvelsen af “kviksølvfri tandpleje” tilstræbes, at forebyggelse og behandling ikke skader hverken patienterne, tandlægerne eller tandplejepersonalet

Dette indebærer, at man, så vidt det er muligt, ikke anvender giftige eller på anden måde skadelige stoffer eller materialer. Desuden bruges behandlingsmetoder, som er naturligt forebyggende. Ved “kviksølvfri tandpleje” tænkes “holistisk”, idet man tager konsekvensen af, at mundhulen med tænderne er en yderst vigtig del af hele kroppen og at påvirkninger eller skader her, kan medføre skader og symptomer andre steder.

Videnskabelig dokumentation.

At amalgamfyldningerne belaster immunforsvaret, er nu for første gang blevet grundigt undersøgt direkte på mennesker. Undersøgelsen, der kaldes “Coor`s Study” er særdeles overbevisende og omfattede 35 frivillige raske personer med amalgamfyldninger. Der blev taget blodprøver før og efter fjernelse af amalgamfyldningerne. Personerne i undersøgelsen fik ilagt plast i stedet for amalgamfyldningerne. Herefter fik de igen lagt amalgam i de samme tænder og tilsidst fik de igen fjernet disse amalgamfyldninger og erstattet dem med plast.

Efter hver udskiftning undersøgte man bl.a. hvordan de hvide og røde blodlegemer reagerede og ændrede sig i antal, og hvordan cholesteroltallet, nyre – og leverfunktionen blev, samt flere andre målelige parametre.

Undersøgelsen, som er opkaldt efter familien Coor, er finansieret v.hj.a en privat fond og dermed sikret, at den var uafhængig af andre interesser, som f. eks tandlægeforeninger og medicinalfirmaer, som evt. kunne påvirke resultaterne.

Undersøgelsen viste, at amalgamfyldningerne signifikant påvirkede blodkemien, lever- og nyrefunktionen og flere andre vigtige funktioner i ugunstig retning.

Det er ligeledes fra anden videnskabelig side påvist, ved forsøg med mennesker og dyr, at kviksølvet fra amalgamfyldningerne nedsætter nyrefunktionen, samt tilsyneladende påvirker alle kroppens funktioner, organer og væv.

Kviksølvet fra tandfyldningerne kan desuden skade lever, kirtler, centralnervesystem, hjerte o.s.v. og derved være den egentlige årsag til en lang række af de sygdomme, gener og symptomer vi ser i den industrialiserede verden i dag og som kun behandles symptomatisk eller slet ikke.

Kosmetisk tandpleje.

De senere års forskning og udvikling har frembragt enkelte vævsvenlige og helt metalfri plastmaterialer med en fremragende holdbarhed, forudsat at de håndværksmæssigt behandles korrekt af tandlægen.

Hvor det tidligere var nødvendigt at lave en guldkrone- eller et indlæg, kan vi nu erfaringsvis i langt de fleste tilfælde klare situationen med en stor plastfyldning, hvilket gør behandlingen væsentlig billigere.

Ved pålægning af plast kan skæve tænder ændres i form og stilling og misfarvede tænder kan igen få en naturlig farve. De nyeste polycarbonat- plastmaterialer består efter hærdningen af lange krystaller i stedet for korn. Det giver en langt større brud- slid- og trækstyrke, som er meget nær den naturlige tands dentin og emalje.

Kroner, broer og indlæg.

Disse tandlægearbejder bliver nu fremstillet af glasfiberforstærket polycarbonat på et dentallaboratorium, efter Jeneric/Pentrons metode, kaldt “Sculpture Fibrekor”. Glasfibre som forbindelse imellem brodelene, skaber stærke og vævsvenlige broer. Det er den samme type polycarbonatplast, som bruges til tandfyldninger, men dette bliver desuden lys – varme og vakuum behandlet. Disse kroner – broer og indlæg er langt billigere, sundere, pænere og reparationsvenligere end metal/keramik arbejder. De er tilmed helt metalfri.

Forebyggende behandling.

Med vores “Biotron SED 5” kan vi behandle både hårde og bløde væv i munden. Biotronen virker med sin energiudladning lokalt aktiverende, uden at skade levende væv. Biotronen afgiver “termisk plasmaenergi”. Den er programmeret til at udføre mange forskellige opgaver, f.eks. at gøre dentinen (tandbenet) i kaviteten helt hårdt og sterilt. Biotronen kan også bruges til totalt at desinficere en rodkanal, lige før den bliver fyldt eller gøre en følsom tandhals mindre følsom. Er hullet så tæt på nerven, at der ses en lille blødende åbning, kan Biotronen behandle stedet, så man i flere tilfælde end tidligere kan undgå, at tanden senere skal rodbehandles.

Behandling med garanti.

Plast som tandfyldningsmateriale er dyrere at anvende end amalgam. Det skyldes bl.a. materialets pris og en længere forarbejdningstid på klinikken. Desuden bliver plastfyldningerne dyrere, fordi det kræver stor øvelse, akkuratesse, assistance og dyrt ekstraudstyr, for at få et godt resultat.

Man har nu brugt plast i så mange år, at man har kunnet konstatere, at det holder væsentligt længere og bedre end amalgam. Plast forårsager ikke sprængningsskader som amalgam. Metalfri behandlinger har vist sig at blive billigere på længere sigt og man undgår allergiske reaktioner for metaller og de til tider skadelige strømme imellem de forskellige metalliske fyldningsmaterialer.

Mange års kliniske erfaringer viser, at de gode plastmaterialer, naturligvis brugt rigtigt, har en sådan kvalitet, at vi siden 1. januar 1985, har givet 5 års garanti Denne garanti forudsætter, at vi ikke udtrykkeligt har sagt og skrevet i journalen, at specielt denne tand er rodbehandlet og måske derfor ikke kan holde, at man kommer til regelmæssigt halvårligt eftersyn, at der ikke er kommet caries i tanden og at fyldningen ikke har været udsat for unormal belastning.

Behandling med størst mulig beskyttelse.

Det er fastslået, at kviksølv og amalgamaffald er meget farligt og skal behandles med største forsigtighed, for ikke at forårsage forgiftninger fra arbejdsmiljøet.

Ved udboring af amalgamfyldninger skal der derfor tages særlige forholdsregler, for at beskytte patient og personale. Der frigøres både ved udboring og ilægning af amalgamfyldninger store mængder kviksølv i form af kviksølvdamp og som amalgampartikler.

Kofferdam (gummidug rundt om tænderne), ilt eller friskluftmaske, kraftigt sug i munden, samt eksternt industrisug lige udenfor munden, er nogle af de forholdsregler vi kan tage.

Naturligvis har både tandlæge og klinikassistent altid kulfiltermaske og skærm på ved udboring af amalgam, idet mange undersøgelser viser, at tandlæger og klinikassistenter er blevet skadet af kviksølvdampe.

I lokalerne findes elektronisk apparatur, der konstant renser luften for kviksølvdampe, metalioner og luftbårne partikler, bakterier og virus.

Diagnosen.

Det er vanskeligt med sikkerhed, at stille diagnosen: “kronisk kviksølvforgiftning”, men sygehistorie, symptombeskrivelse, kviksølvdampmåling i munden, elektrisk måling af strømaktiviteten imellem fyldninger og kroner til mundslimhinden, kan pege på kviksølvet i amalgamfyldningerne og somme tider andre metaller, som en væsentlig mulig årsag til et svækket helbred eller generende symptomer.

Erfaringer efter udskiftning.

Vores kliniske erfaringer, efter at have udskiftet amalgamfyldninger og andre metaller på mange hundrede mennesker siden begyndelsen af firserne, er overbevisende gode, og svarer helt til andre klinikeres.

Min første undersøgelse: Eliminering af symptomer ved fjernelse af amalgamfyldninger, sammenlignet med en kontrolgruppe af “raske” patienter. På eng.”Elimination of symptoms by removal of amalgam from mercury poisoned patients, as compared with a control group of average patients” er publiseret i det videnskabelige tidskrift: Journal of Orthomolecular Medicine. 1993; 8: 145-148.

Denne undersøgelse viser bl.a. at 9 ud af 10 symptomer eller gener bliver bedre eller forsvinder helt efter eet år, og at gennemsnitsbefolkningen lider af symptomer som kunne være kviksølvforgiftningssymptomer.

En anden og nyere undersøgelse: Symptomer før og efter udskiftning af amalgamfyldninger til plast – set i relation til serum-globulin-reaktioner for metaller. På eng. “Symptoms before and after proper amalgam removal in relation to serum-globulin reaction to metals” er publiseret i det samme tidsskrift: Journal of Orthomolecular Medicine Vol 11 No.4 189-203. 1996.

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at hvis man udskifter amalgamfyldningerne og i visse tilfælde også andre metaller, under optimale sikkerhedsforanstaltninger, til et biokompatibelt plastmateriale, på personer med mistænkt kronisk kviksølvforgiftning, forbedres eller forsvinder ca. 80% af en lang række kendte klassiske og ofte invaliderende symptomer og gener.

Det fremgår også af resultaterne, at størrelsen af den enkelte persons samlede serumglobulinreaktion for de fleste metaller, som bruges i tandplejen, har betydning for hvor meget personen kommer sig.

Min undersøgelse af kviksølvdampe i mundhulen: Kviksølvdampe i mundhulen i relation til antal amalgamflader /guld /porcelæn, og klassiske kviksølvforgiftningssymptomer. På eng. “Mercury vapour in the oral cavity in relation to the number of amalgam surfaces and the classic symptoms” er også publiseret i Journal of Orthomolecular Medicine Vol 11 No.2 pp. 87-94 1996.

Denne undersøgelse viser, at personer med amalgamfyldninger og med symptomer som er typiske for kronisk kviksølvforgiftning, alle har kviksølvdampkoncentrationer i mundhulen, langt over risikogrænsen og gennemsnitlig højere end grænseværdien i arbejdsmiljøet.

Resultaterne tyder på, at de som har amalgamfyldninger med mange amalgamflader, samt høje kviksølvdampe i mundhulen, gennemsnitlig har flere symptomer end de med lavere kviksølvdamp og få amalgamflader. Undersøgelsens resultater tyder på, at det ikke kun er mængden af kviksølvtilførsel som er afgørende for om man får symptomer eller ej, men også reaktion på metaller.

Tilbage

Enjoy this blog? Please spread the word :)